0 090.77.999.88

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Công ty Sâm Hàn Quốc

Viên đông trùng hạ thảo

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Viên hồng sâm Hàn Quốc

Nhân sâm tươi Hàn Quốc

3.300.000 VND

3.070.000 VND

-7%

2.800.000 VND

2.550.000 VND

-9%

2.600.000 VND

2.450.000 VND

-6%

2.200.000 VND

2.100.000 VND

-5%

2.000.000 VND

1.900.000 VND

-5%

Hồng sâm củ khô hộp thiếc

1.400.000 VND

1.200.000 VND

-14%

Trà hồng sâm Hàn Quốc

350.000 VND

300.000 VND

-14%

Quà Tặng Tết Sang Trọng

2.900.000 VND

Bình ngâm rượu sâm