0 090.77.999.88

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Công ty Sâm Hàn Quốc

Viên đông trùng hạ thảo

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Nhân sâm tươi Hàn Quốc

3.600.000 VND

3.400.000 VND

-6%

3.200.000 VND

3.000.000 VND

-6%

2.700.000 VND

2.600.000 VND

-4%

2.500.000 VND

2.400.000 VND

-4%

2.200.000 VND

2.100.000 VND

-5%

2.100.000 VND

2.000.000 VND

-5%

Hồng sâm củ khô hộp thiếc

Trà hồng sâm Hàn Quốc

350.000 VND

300.000 VND

-14%

Quà Tặng Tết Sang Trọng

2.900.000 VND

Bình ngâm rượu sâm