0 090.77.999.88

Thương hiệu

Sản phẩm hiệu Công ty Sâm Hàn Quốc

Viên đông trùng hạ thảo

Nước hồng sâm Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô hộp thiếc

1.400.000 VND

1.200.000 VND

-14%

Trà hồng sâm Hàn Quốc

350.000 VND

300.000 VND

-14%

Bình ngâm rượu sâm